Previous Scholarships Winners

SCHOLARSHIPS AWARDED IN 2020

Alex Kontoyiannis
Alexander George Liapis
Alexandra Kakadiaris
Alexandra Vrettos
Anthony John Rigas
Brandon Pearson
Charles Butta
Chris Katerinakis
Christina Karastamatis
Christina Tsoucalas
Christine Gaspar
Christopher Spartalis
Daniela N Ruiz
Demi Pappas
Diamantis Ioannis Zavitsanos
Elena Koumbias
Eleni-Maria Pagkalou
Elizabeth Pearson
Ersie-Anastasia Gentzis
Eugenia Kakadiaris
Georgia Elgohary
Helen Lykos
Irene Zavitsanos
Johnny Kaldis
Katherine Andreno
Katina Economides
Maria Koumbias
Mary Polydoros
Panayiotis Christie
Pantelis I. Karastamatis
Peggy Polydoros
Peter M. Gallas
Rebecca Lyn Rigas
Socratis Ioannis Zavitsanos
Sophia Panagiota Gazis
Stella Iliakis
Theodore George Gallas
Timothy Tsiantopoulos
Victoria Pappas
Xenia Worontsoff
Yannis Minetos
Zahari C. Nicolaou
Zoe Mallios

SCHOLARSHIPS AWARDED IN 2019

Ersie Anastasia-Gentzia
Katherine Andreno
Alexis Angelo
Kendall Bailey
Nicole Ballas
Charles Butta
Fote Demeris
Michael Dewey
Costa Economides
Katina Economides
Christine Gaspar
Christoforos Gentzis
Nia Harrison
Stella Iliakis
Dean Kaitson
Alexandria Kakadiaris
Eugenia Kakadiaris
Christina Karastamatis
Panteli Karastamatis
Naimeh Khoury
Elena Koumbias
Maria Koumbias
Alexander Liapis
Kristina Lopez
Zoe Mallios
Effie Mayionos
Yianni Minetos
Eleni-Maria Pagkalou
Christos Papadopoulos
Maria Pappas
Victoria Pappas
Nicolas Payavla
Brandon Pearson
Elizabeth Pearson
Mary Polydoros
Peggy Polydoros
Christopher Spartalis
Nicholas Spartalis
Angelo Syeonidis
Christina Tsoucalas
Zenia Worontsoff

SCHOLARSHIPS AWARDED IN 2018

Elizabeth Andreno
Katherine Andreno
Theodore Anemis
Alexis Angelo
Kendall Bailey
Eirini Trintafyllia Barouta
Katherine Butta
Dimitri Christie
Panayiotis Christie
Fote Demeris
Michail Dedes
Alexandra Economides
Costa Economides
Katina Economides
Nicolette Economides
Peter Gallas
Christoforos Gentzis
Ersie Anastasia Gentzis
Christian Geoca
Kristina Hewitt
Andrew Jelson
Dean Kaitson
Alexandria Kakadiaris
Eugenia Kakadiaris
Eleftheria Kalatzi
Alexandra Kaldis
Johnny Kaldis
Panteli Karastamatis
Christina Karastamatis
Naimeh Khoury
Nour Khoury
Maria Koumbias
Kristina Lopez
Alec John Makris
Zoe Mallios
Michelle Padley
Christos Papadopoulos
Alexis Pappas
Elena Pappas
John Pappas
Maria Pappas
Elizabeth Pearson
Nicholas Payavla
Peggy Polydoros
Melina Sitaras
Christopher Spartalis
Nicholas Spartalis
Maria Stellakis
Nicholas Vaughn
James Vletas
Xenia Nikolaievna Worontsoff
Diamantis Zavitsanos
Socratis Zavitsanso

SCHOLARSHIPS AWARDED IN 2017

Elizabeth Andreno
Katherine Andreno
Michael Owen Argyriades
Katherine Butta
Dimitri Christie
Katina Economides
Ersie Anastasia Gentzis
Kristina Hewitt
Dean Kaitson
Katherine Kaitson
Eugenia Karakiaris
Eleftheria Maria Kalatzi
Naimeh Khoury
Nour Khoury
Maria Koumbias
Kristina Maria Lopez
Effie-Louci Magionos
Zoe Mallios
Andreas Nicolaou
Michelle Padley
Christos Papadopoulos
Alexis Pappas
Elena Pappas
George Pappas
John Pappas
Maria Pappas
Nicholas Payavla
Elizabeth Pearson
Melina Sitaras
Nicholas Spartalis
Angelo Symeonidis
James Vletas
Mary Catherine Vletas
Giannis Vrettos

SCHOLARSHIPS AWARDED IN 2016

Jacqueline Alvarez
Ersie Anastasia
Mary Catherine
Ariana Checkles
Dimitri Christie
Costa Economides
Katina Economides
Matthew Frangos
Kyriakos Galiotos
Christoforos Gentzis
Catherine Grace
Kristina Hewitt
Jennifer Juanopulos
Dean Kaitson
Katherine Kaitson
Alexandra Kaldis
Eugenia Karakiaris
Christina Karastamatis
Renee Kelley
Naimeh Khoury
Nour Khoury
John Peter Koinis
Elise Pantazis
Christos Papadopoulos
Thoedosia Papazis
Maria Pappas
Alexis Pappas
Dena Pappas
George Pappas
John Pappas
Elena Pappas
Elizabeth Pappas
Constantine Pollos
George Pollos
Melina Sitaras
Nicholas Spartalis
Angelo Symeonidis
Christina Tsoucalas
Sofia Vlahakos
James Vletas
Maximos Weimmer

SCHOLARSHIPS AWARDED IN 2015

Dakota Alexander
Katherine Jane Butta
Ariana Checkles
Dimitri Christie
Michael Dewey
Costa Economides
Katina Economides
Kyriaki Exezidis
Kyriakos Galiotos
Christian Geoca
Katiana Hewitt
Kristina Hewitt
Katherine Kaitson
Eugenia Kakadiaris
Anastasia Koinis
John Peter Koinis
Nicholas Koinis
Maria Koumbias
Annie Murchison
Yannis Minetos
Elise Pantazis
Alexis Pappas
Dena Pappas
Elizabeth Pappas
George Stanley Pappas
John Pappas
Georgia Rapos
Yannis Routsas
Nicoletta Maria Sarantidis
Alexia Sitaras
Angelo Jose Symeonidis
James George Vletas
Mary Catherine Vletas
Maximos Weimmer
Robert Wise
Mary Xydas

SCHOLARSHIPS AWARDED IN 2014

Katherine Jane Butta
Lauren Dewey
Costa Economides
Andrea Gaspar
Christian Geoca
Nia Harrison
Katherine Kaitson
George Karavellas
Ersy Karayiannis
George Kelley
Renee Kelly
Katiana Hewitt
John Peter Koinis
Eirini Markella
Athena Metaxas
Argyro Miliou
Maria Miliou
Yannis Minetos
Annie Murchinson
Alexis Pappas
Dena Pappas
Elena Pappas
Elizabeth Pappas
George Stanley Pappas
Yannis Routsas
Nicoletta Maria Sarantidis
Alexia Sitaras
Melina Sitaras
Eleni Stamatakis
Angelo Jose Symeonidis
Clayton Vaughn
James George Vletas
Mary Catherine Vletas
Maximos Weimmer
Robert Wise
Tatianna Zecher

SCHOLARSHIPS AWARDED IN 2013

Alexandra Adamopoulos
Irene Adamopoulos
Ariana Checkles
Costa Checkles
Anthony Cokinos
Lauren Dewey
Michael Dewey
Kyriaki Exezidis
Andrea Gaspar
Nia Harrison
Alston Hewitt
Katiana Hewitt
Marika Karastamatis
Ersy Karayiannis
George Kelley
Ed Kiappes
John Peter Koinis
Kara Koinis
Noelle Mallios
Athanasios Metaxas
Athena Metaxas
Yannis Minetos
Catherine Molho
Annie Murchinson
Kaitlin Nickolas
Michelle Padley
Stephanie Padley
Dena Pappas
Elena Pappas
Elizabeth Pappas
Nicholas Pappas
Adriana Pantazis
Aldo Rapos
Georgia Rapos
Jason Seifried
Alexia Sitaras
Melina Sitaras
Elias Tarsinos
Clayton Vaughn
Alexandra Vrettos
Maximos Weimmer

SCHOLARSHIPS AWARDED IN 2012

Alexandra Adamopoulos
Alexis Angelo
Dimitrios Angelo
Alexander Clarke
Zachary Clarke
Ariana Checkles
Costa Checkles
Georgio Chrisopoulos
Lauren Dewey
Costa Economides
Kyriaki Exezidis
Andrea Gaspar
Nia Harrison
Alston Hewitt
Katiana Hewitt
Marika Karastamatis
George Kelley
Ed Kiappes
Anastasia Koinis
James Koinis
John Peter Koinis
Kara Koinis
Nicholas Lykos
Noelle Mallios
Athena Metaxas
Alexander McLin
Nicholas McLin
Gerasimos Minetos
Yannis Minetos
Annie Murchinson
Kaitlin Nickolas
Stephanie Padley
Adriana Pantazis
Elena Pappas
Elizabeth Pappas
Nicholas Pappas
Demetri Stamatakis
Aldo Rapos
Georgia Rapos
Jason Seifried
Alexia Sitaras
Melina Sitaras
Eleni Stamatakis
Elias Tarsinos
Taylor Threadgill
Stephanie Tzouanas
Maria Warren
Nicholas Warren
Maximos Weimmer

SCHOLARSHIPS AWARDED IN 2011

Alexandra Adamopoulos
Irene Adamopoulos
Alexis Angelo
Dimitrios Angelo
Sophia Bamiatzis
Costa Checkles
Alexander Clarke
Lauren Dewey
Amy Douvry
Andrea Gaspar
Arianna Gazis
Nia Harrison
Alston Hewitt
Demetri Karageorgos
Marika Karastamatis
George Kelly
Anna Kiappes
Ed Kiappes
Anastasia Koinis
James Koinis
Kara Koinis
Philip Lambrakos
Nicholas Lykos
Noelle Mallios
Athena Metaxas
Elena Pappas
Marissa Pappas
Aldo Rapos
Georgia Rapos
Katherine Rollins
Elpida Routsas
Melina Sitaras
Demetri Stamatakis
Eleni Stamatakis
Elias Tarsinos
Stephanie Tzouanas
Angela Varsos
Clayton Vaughn
Krista Vaughn
Anthony Vossos
Constantine Zgourides

SCHOLARSHIPS AWARDED IN 2010

Alexandra Adamopoulos
Irene Adamopoulos
Alexis Angelo
Jimmy Angelo
Constantine Checkles
Nicholas Checkles
Alexander Clarke
Zachary Clarke
Demetrios Cokinos
Kyriaki Exezidis
Andrea Gaspar
Nicholas Geoca
Alston Hewitt
Michelle Ionescu
Michael Kaitson
Anna Kiappes
John Leon Kiappes, Jr.
James Koinis
Kara Koinis
Maria Eleni Koinis
Nicholas Koinis
Stacie Koinis
Philip Lambrakos
Nicholas Lykos
Athena Metaxas
Stephanie Petrou
Marissa Pappas
Nicholas Pappas
Aldo Rapos
Katherine Rollins
Elpida Routsas
Rebecca Sappenfield
Elias Tarsinas
Angela Varsos
Krista Vaughn
Anthony Vossos

SCHOLARSHIPS AWARDED IN 2009

Irene Adamopoulos
Alexis Angelo
Jimmy Angelo
Steven Broadaway
Nicholas Checkles
Constantine Checkles
Alexander Clarke
Julia Cramer
Kyriaki Exezidis
Gus Fress
Theo Gaitsanaros
Andrea Marie Gaspar
Arianna Gazis
Nicholas Geoca
Chris Georgalos
Thomas A. Harrison
Alissa Ann Iatridis
James Juanopulos
Michael Kaitson
Pavlos Karnezis
Christopher Kritikos
Konstantineos Kritikos
Anna Kiappes
Anatasia Koinis
Maria Eleni Koinis
James Koinis
Philip Lambrakos
Nicholas Lykos
Stephanie Petrou
Marissa Pappas
Aldo Rapos
Rebecca Sappenfield
Elias Tarsinas
Alyssa Varsos
Krista Vaughn
Anthony Vossos
Daphne Yuanidis

SCHOLARSHIPS AWARDED IN 2008

Christina Broadaway
Steven Broadaway
Nicholas Checkles
Zachary Clarke
Julia Cramer
Katherine Dimataris
Kyriaki A. T. Exezidis
Brian Angelo Dupre
Phillip Dupre
Leon George Fress II
Andrea Marie Gaspar
Arianna Gazis
Nicholas Geoca
Renee Georgalos
Michelle Ionescu
James Juanopulos
Caterina Kaffes
Kerri Kavourgias
Eleftherios Kavourgios
Anna Kiappes
John Leon Kiappes, Jr
Anatasia Koinis
Katherine Alicia Koinis
Maria Eleni Koinis
Christopher Kritikos
Konstantinos Kritikos
Philip Lambrakos
Michael Magoulas
Sarah Meschede
Nicholas Negron
Elpida Routsas
Jason Seifried
Demetrios Emanuel Stamatakis
Eleni Tsounakas
Angela Varsos
Krista Vaughn
Robert Vaughn
Vivian Volirakis
Anthony Peter Vossos
Aldo Rapos
Daphne Yuanidis
Victor Zaleta

SCHOLARSHIPS AWARDED IN 2007

V. Argeroplos
A. Bamiagis
B. Chakalis
W. Chilivetis
Z. Clarke
J. Cramer
D. Diamantopoulos
B. Dupre
P. Dupre
V. Erfesoglou
K. Exezidis
G. Fress II
L. Fress II
C. Georgalos
R. Georgalos
A. Gaspar
T. Harrison
D. Hurley
I. Kaffes
C. Kaffes
P. Karnezis
S. Karnezis
J.L. Kiappes, Jr.
K. Koinis
M. Koinis
L. Labropulos
M. Magoulas
R. Meschede
N. Murchison
K. Rollins
C. Stamatakis
D. Stamatakis
E. Tsounakas
I. Tsounakas
K. Tsounakas
J. Vais
A. Varsos
R. Vaughn
A. Vossos
D. Yuanidis

SCHOLARSHIPS AWARDED IN 2006

S. Bamiatzis
L. Burton
B. Chakalis
L. Chilivetas
J. Cramer
A. Cramer
K. Exezides
G. Fress
L. Fress
T. Gaitanaros
C. Georgalos
N. Geoca
M. Hurley
C. Kaffes
P. Karnezis
K. Kavourgias
M. Kelly
J.L. Kiappes
A.  Kritikakis
G. Kritikos
N. Murchison
C. Newton
E. Papavasiliou
E. Rollins
K. Rollins
C. Stamatakis
A. Varsos
J. Vaughn
A. Zagrafos

SCHOLARSHIPS AWARDED IN 2005

L. Burton
B. Chakalis
J. Cramer
G. Fress
T. Gaitanaros
A. Geoca
A. Grivas
M. Hurley
C. Kaffes
M. Kalfoglou
S. Karnezis
K. Kavourgias
K. Koinis
A. Kritikakis
L. Lambrakos
N. Magoulas
J. Meschede
N. Murchison
C. Newton
E. Papavasiliou
S. Petrou
A. Rogers
E. Rollins
K. Rollins
J. Smith
R. Stamatiou
N. Simeon
E. Tagaropulos
C. Varsos
J. Vaughn

SCHOLARSHIPS AWARDED IN 2004

B. Chakalis
M. Chelivetis
A. Cocavessis
J. Cramer
L. Fress
S E. Gekas
A. Grivas
M. Hurley
C. Kelly
S. Karnezis
J.L.  Kiappes
S. Kinalidis
A.  Kritikakis
L. Lambrakos
N. Magoulas
D. Millas
E. Papavasiliou
E. Rollins
C J. Smith
C. Stamatakis
K. Stergiou
I. Tsounakas
K. Tsounakas
A. Voinis

SCHOLARSHIPS AWARDED IN 2003

B. Charkalis
L. Chilivetis
P. Chickris
J. Exezidis
E. Gekas
A. Kalantzakis
T. Kritikakis
A. Magoulas
G. Millas
L. Papavasiliou
T. Petrou
E. Rollins
D. Stavrou

SCHOLARSHIPS AWARDED IN 2002

J. Exezidis
T. Grega
M. Kalfoglou
L. Lambrakos
C. Newton
E. Newton
A. Voinis
C. Zygourakis

SCHOLARSHIPS AWARDED IN 2001

J. Bogdanos
P. Dupree
E. Gekas
A. Grega
T. Grega
M. Kalfoglou
L. Lambrakos
E. Tagaropulos
K. Tropoli
I. Xydis
S. Zannikos

SCHOLARSHIPS AWARDED IN 2000

J. Bogdanos
A. Catechis
M. Kalfoglou
S. Karnezis
L. Lambrakos
M. Lambrakos
E. Newton
M. Pappas

SCHOLARSHIPS AWARDED IN 1999

E. Blake
B. Dupre’
P. Dupre’
S. Karnezis
L. Lambrakos
R. Meschede
E. Newton
S. Petrou
G. Psifides
A. Shebay
R. Stamatiou
K. Tsoucalas
D. Vallianos
K. VanDeBruinhorst
M. VanDeBruinhorst
R. Venturatos
I. Xydis

SCHOLARSHIPS AWARDED IN 1998

E. Blake
M. Colessides
L. Lambrakos
T. Magoulas
E. Newton
D. Vallianos
K. Van De Bruinhorst
M. Van De Bruinhorst
I. Xydis

SCHOLARSHIPS AWARDED IN 1997

E. Blake
J. Bogdanos
M. Colessides
A. Kyriasoglou
E. Newton
C. de Quevedo
D. Vallianos
S. Vlahakos